Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce - dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość

Abstract
Artykuł przedstawia Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce - dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość. Na wstępie artykułu przedstawiona została polityka rodzinna w Polsce - aktualny stan prawny, jako wyzwanie pierwsze. Następnie polityka rodzinna w Polsce skierowana na wzrost liczby urodzeń jako wyzwanie drugie. Wyzwanie trzecie to polityka rodzinna w Polsce skierowana na poprawę kondycji i jakości życia polskich rodzin. Jako kolejne z wyzwań finansowanie polityki rodzinnej w Polsce i polityka budżetowa w tym zakresie. I ostatnie dwa wyzwania dotyczące: polityka rodzinna w Polsce skierowana na nowy model rodzin oraz skierowana na usługi społeczne.
Description
Keywords
Citation
A. Durasiewicz, Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce - dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość – w: „Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie” pod redakcją Michała Kubiaka wyd. Uniwersytet Gdański & PTPS, Gdańsk 2014
Belongs to collection