Otwarte modele komunikacji naukowej a humanistyka cyfrowa