Audyt komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie: propozycja narzędzia diagnostycznego

Abstract
Cel. W pracy przeanalizowano możliwości stworzenia narzędzia diagnostycznego do audytu systemu komunikacji wewnętrznej oraz oceny przepływów informacyjnych między stanowiskami pracy. Podstawą rozważań stały się wymagania norm dotyczących ustanawiania i oceny zintegrowanych systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz bezpieczeństwem informacji odniesione do komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Metoda. Eksperckie narzędzie diagnostyczne do audytowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie ma służyć zbieraniu dowodów potwierdzających spełnianie zawartych w normach wymagań stawianych komunikacji wewnętrznej oraz ocenie poziomu przepływów informacyjnych między stanowiskami pracy. Wyniki. Celem wyróżnienia głównych czynników wpływających na funkcjonalność przepływów informacyjnych zaproponowano ujęcie procesowe poszerzone o ilościową ocenę funkcjonalności komunikacji wewnętrznej. Ponadto uwzględniono potrzeby i oczekiwania pracowników w zakresie preferowanych narzędzi komunikacji oraz źródeł informacji. Wartość. Ocena ilościowa funkcjonalności komunikacji wewnętrznej pozwala na identyfikację i dobór odpowiednich do kontekstu organizacyjnego wariantów rozwiązań. Implikacje praktyczne. Audyt to nie tylko kompleksowa diagnoza, sprzyja on wyborowi wariantów rozwiązań prowadzących do wzrostu organizacyjnego.
Description
Keywords
Citation
Grabosz, J. (2014). Audyt komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie: propozycja narzędzia diagnostycznego. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 37-55). Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.