Chronologia wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra

Abstract
W artykule zaprezentowano metody datowania znalezisk pochodzących z wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1. Podczas analizy zastosowano tradycyjne metody archeologiczne, głównie analizę stylistyczną i formalną naczyń, a także wykorzystano metody przyrodnicze, w tym radiowęglową 14C. Chronologie osady ustalono na 2. poł. IX do początku XII wieku.
Description
Keywords
Citation
2014 Gruszka B., Chronologia wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra[w:] Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1. Studia interdyscyplinarne, red. B. Gruszka, Zielona Góra, s. 275-278.
Belongs to collection