Badanie trendów na giełdzie w kontekście zysku i ryzyka cen akcji klubu piłkarskiego

Abstract
Giełda jest miejscem gdzie inwestorzy poprzez zakup i sprzedaż papierów wartościowych liczą na zysk. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 4 grudnia 2008 roku notowane s_ akcje piłkarskiego klubu sportowego Ruch Chorzów. Debiut tej spółki miał miejsce w dość niesprzyjającym momencie, a mianowicie w trakcie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, co pośrednio przyczyniło się do dość znacznego spadku wartości akcji spółki już w pierwszych tygodniach notowań. Pomimo iż debiut ten nie był spektakularny, warty jest uwagi oraz dalszej obserwacji. Niniejsze opracowanie pokazuje jak przedstawiają się notowania akcji Ruchu Chorzów na tle całego rynku w kontekście analiz opierających się na historii notowań o różnej długości czasu. Ruch Chorzów wchodząc na giełdę, przetarł szlaki dla innych klubów sportowych chcących również pozyskiwać dodatkowy kapitał z akcji notowanych na giełdzie. Konieczne jest jednak również szersze spojrzenie na to zjawisko w kontekście sytuacji panującej w badanym czasie na rynku kapitałowym.
Description
Keywords
Citation
Badanie trendów na giełdzie w kontekście zysku i ryzyka cen akcji klubu piłkarskiego = Examination of trends in the stock market in the context of profit and the risk of a football club share prices; Romuald Szopa; W: Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji; red. nauk. Piotr Halemba; Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; Katowice 2011. S. 31-52; ISBN 978-83-60841-75-4
Belongs to collection