Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia

Abstract
Autorzy niniejszej publikacji przedstawiają wyniki swoich badań dotyczących wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w obszarze autodiagnozy i samoleczenia przez Internautów. Przeprowadzone badanie porusza kwestie wiarygodności Internetu na tle innych źródeł informacji oraz najczęściej wyszukiwanych przez Internautów treści na temat szeroko pojętego zdrowia. Respondenci poproszeni także zostali o ocenę wpływu Internetu na ich życie w aspekcie zdrowia.
Description
The authors present the results of their research about usage of ICT tools in the area of selfdiagnosing and self‐treatment by Internet users. The researches raise issues of credibility Internet in comparison to other sources of information and the most sought content about health in general. Respondents were also asked to evaluate the impact of the Internet on their lives in terms of health.
Keywords
Citation
Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 2/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2014.
Belongs to collection