"Le nouveau roman historique: la lecture comme jeu?"

Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie czytelnika w strukturze i odbiorze tzw. nowej powieści historycznej. Rozważania opierają się na teorii dowodzącej podwójnego dialogu zachodzącego w powieści między tekstem a jego intertekstualnym odniesieniem, z jednej strony, a autorem i czytelnikiem – z drugiej. Główna teza określająca powieść jako grę, jako dzieło otwarte na różne lektury, uwarunkowane aktywnością czytelnika, kładzie nacisk na zjawisko wspólnoty tworzenia.
Description
Keywords
Citation
M. Cichocka, in: "Studia Romanica III", Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008, pp. 83-95
Belongs to collection