Kilka uwag o nauczaniu Polaków języka białoruskiego jako obcego