Doctoral Dissertations

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 79 records
 • Item
  Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
  (1998) Zalewski, Sławomir; Akademia Obrony Narodowej
 • Item
  Ludzie wiedzy, czy celebryci – legitymizacja i społeczne konstruowanie współczesnego eksperta w Polsce
  (2016-06-27) Stępińska-Ustasiak, Lidia; Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
 • Item
  Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni
  (Wydawnictwo Episteme, 2021) Zyśk-Domagała, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Realizacja tej publikacji utwierdziła nas w przekonaniu, że nawet sytuacja trudna – a niewątpliwie taką jest okres pandemii – może stać się korzeniem dobra i źródłem nowych rozwiązań, które będą w stanie na stałe poprawić jakość edukacji dzieci i młodzieży. Jest to widoczne zwłaszcza w kontekście edukacji włączającej osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe, są obecnie w zasięgu ręki: lekcje są nagrywane i udostępniane w innym czasie, materiały dydaktyczne wysyła się uczniom w formie edytowalnej, a dzieci przewlekle chore mogą czuć się pełnoprawnymi uczniami, uczestnicząc w lekcjach ze szpitalnego łóżka. Liczne wizualizacje i szeroka gama materiałów elektronicznych mogą mieć istotne znaczenie motywujące i podnoszące poziom zaangażowania uczniów. Nowe formy kontaktu online mogą wspierać edukację, terapię, duszpasterstwo, a także umożliwiać regularny kontakt mimo fizycznej nieobecności. W naszym zespole badawczym nie wyłączamy jeszcze kamerek – nadal przyglądamy się i analizujemy kolejne oblicza zdalnej edukacji i terapii i jesteśmy przekonani, że wiele pytań czeka jeszcze na rzetelną odpowiedź naukową.
 • Item
  Czynniki szybkiego wzrostu przedsiębiorstwa
  (2022-12-19) Grycuk, Adrian; Akademia Leona Koźmińskiego
 • Item
  Zarządzanie karierą zawodową pracowników z pokolenia Y w sektorze usług IT- perspektywa pracowników i pracodawców
  (Politechnika Białostocka, 2020-12) Kowalczyk-Kroenke, Anna; Politechnika Białostocka
  Znaczenie rozwoju kariery w organizacjach ulega przeobrażeniom, czego powodem są przemiany stale zachodzące nie tylko na rynkach pracy, ale także w całych społeczeństwach. Można mówić o zmianach ekonomicznych, kulturowych, społecznych czy mentalnych, które mają wpływ na rozumienie, kształtowanie i budowanie szeroko rozumianej kariery zawodowej. Mając świadomość zmieniających się trendów w zakresie pozyskania, zatrudniania, utrzymania i rozwijania pracowników, zwłaszcza na tak trudnym rynku jak usługi IT, istotne wydaje się pogłębianie i weryfikacja wiedzy na temat oczekiwań pracowników i ważności kariery w tej grupie zawodowej oraz wynikających z tego nowych rozwiązań, jakie mogą pojawić się w organizacjach poszukujących tego rodzaju specjalistów.