Dostępność komunikacyjna polskich miast-gospodarzy turnieju Euro 2012

Abstract
Autorzy artykułu mają na celu udowodnienie tezy, iż środki transportu świadczące o dostępności komunikacyjnej polskich miast organizatorów turnieju UEFA EURO 2012 wykazują charakter komplementarny i tylko jako takie są w stanie sprostać postulatom przewozowym stawianym przez wzmożony ruch turystyczny. Od dawna wiadomo, iż sprawna realizacja postulatów przewozowych przyczynia się do zwiększonego ruchu turystycznego oraz jest podstawą do budowania marki turystycznej danego regionu. Przywilej organizacji turnieju piłkarskiego o światowym znaczeniu oprócz wielu korzyści niesie ze sobą jeszcze większą odpowiedzialność władz danego państwa. Autorzy postarają się w poniższym artykule przedstawić osiągnięcia z okresu pięciu lat bezpośrednio przed rozgrywkami, które wpłynęły bezpośrednio na zwiększenie dostępności komunikacyjnej czterech miast-gospodarzy.
Description
Keywords
Citation
Bar-Kołelis D., Wiskulski T., Dostępność komunikacyjna polskich miast gospodarzy turnieju EURO 2012, [w:] EURO 2012, Polska-Ukraina, Aspekty organizacyjno-ekonomiczne, Studenckie Zeszyty Naukowe WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2012, s. 126-135
Belongs to collection