O lesie i wodzie słów kilka z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu i Światowego Dnia Wody

Abstract
W niniejszej monografii będącej efektem konferencji naukowej KNS podjęto szerokie spektrum zagadnień dotyczących zarówno lasów, jak i wód. Odnośnie lasów podjęto rozważania od kwestii piękna i konieczności ochrony kompleksów leśnych (Aleksandra Kleśta Puszcza Zielona – ochrona fauny i flory oraz piękno przyrody, Łukasz Tyburski Kampinoski PN – lasy wczoraj, dziś i jutro) przez problematykę Realizacji inwestycji budowlanych na terenach leśnych (Łukasz Stelmaszczyk) oraz kwestię Usług noclegowych na obszarach cennych przyrodniczo w miastach na przykładzie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu (Paulina Tomczykowska) aż do analizy Motywów roślinnych i wodnych w wybranych utworach Tarasa Szewczenki (Anna Gębalska-Berekets). Natomiast w odniesieniu do zagadnienia wody w niniejszej monografii podjęto kwestie dotyczące problemów społeczno-politycznych z dostępem do wody pitnej w artykułach: Implikacje konfliktu o wodę na Bliskim Wschodzie (Beata Belica), Konsekwencje katastrofy ekologicznej Jeziora Aralskiego dla rejonu Azji Środkowej (Patryk Bukowski), następnie Roli fitoplanktonu w zbiornikach wodnych i jego wykorzystanie w monitoringu środowiska przyrodniczego (Agata Staszak). Omówiono także kwestię: Rozwoju hydroenergetyki (Maciej Sierakowski), Oceny funkcjonowania jazów piętrzących na terenie Puszczy Kampinoskiej (Monika Gąsowska) oraz ważnego problemu – Konfliktu na styku ochrony przyrody i ochrony przeciwpowodziowej w dolinach Polskich rzek i ekologicznych metod ochrony przeciwpowodziowej (Magdalena Terlecka). Jak pokazuje tematyka niniejszej monografii, las i woda mogą stanowić przedmiot wieloaspektowych rozważań naukowych. Kwestie podjęte zarówno w trakcie konferencji, jak i w niniejszej monografii stanowią jedynie ułamek problemów i aspektów, w których można rozpatrywać zagadnienia ochrony i zarządzania zasobami wodnymi i leśnymi.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection