Reports

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 282 records
 • Item
  Tłoczenie na gorąco słupka B o zmiennych parametrach mechanicznych
  (2024-05-15) Wróbel, Ireneusz; Danielczyk, Piotr; Polmotors Sp. z oo
  W artykule przedstawiono proces tłoczenia na gorąco słupka B samochodu osobowego z dwóch formatek spawanych laserowo z dodatkową nakładką. Dodatkowo opisano badania dotyczące laserowego spawania płaskich formatek o jednakowej grubości, wykonanych z dwóch różnych gatunków stali stosowanych do tłoczenia na gorąco. Przedstawiono opracowane w ramach projektu badawczego specjalne oprzyrządowanie do spawania formatek, na którym przetestowano proces laserowego spawania formatek o grubości 2 mm wykonanych z dwóch typów stali: Usibor 1500 i Usibor 2000, wykorzystując różne parametry spawania. Zaprezentowano wyniki komputerowej symulacji tłoczenia przeprowadzonej przy użyciu pakietu Autoform a także opisano konstrukcję tłocznika. Wykonano próbną serię 300 wytłoczek. Przeprowadzono badania podstawowych właściwości mechanicznych, takich jak granica plastyczności (Rp0.2), granica wytrzymałości (Rm) oraz twardość HV.
 • Item
  Proces przygotowania specjalnych formatek oraz tłoczenie na gorąco słupka B o zmiennych parametrach mechanicznych
  (2024-05-08) Wróbel, Ireneusz; Danielczyk, Piotr; Poomotors sp. z o.o.
  W artykule opisano badania dotyczące laserowego spawania płaskich formatek o jednakowej grubości, wykonanych z dwóch różnych gatunków stali stosowanych do tłoczenia na gorąco. Przedstawiono opracowane w ramach projektu badawczego specjalne oprzyrządowanie do spawania formatek, na którym przetestowano proces laserowego spawania formatek o grubości 2 mm wykonanych z dwóch typów stali: Usibor 1500 i Usibor 2000, wykorzystując różne parametry spawania. Dodatkowo przedstawiono proces tłoczenia na gorąco słupka B samochodu osobowego z dwóch formatek spawanych laserowo z dodatkową nakładką. Przedstawiono wyniki komputerowej symulacji tłoczenia przeprowadzonej przy użyciu pakietu Autoform a także opisano konstrukcję tłocznika. Wykonano próbną serię 300 wytłoczek. Przeprowadzono badania podstawowych właściwości mechanicznych, takich jak granica plastyczności (Rp0.2), granica wytrzymałości (Rm) oraz twardość HV.
 • Item
  Dotacje dla swoich? Analiza przyznawania samorządom dotacji inwestycyjnych w latach 2019-2023
  (Instytut Finansów Publicznych, 2024-04-02) Olejnik, Łukasz Wiktor; Grygo, Marcin; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Finansów Publicznych
 • Item
  Sprawiedliwość coraz dalej od obywatela - Statystyki sądów powszechnych w latach 2015–2022
  (Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, 2024) Begier, Anna; Błotnik, Beata; Cebula, Rafał; Małecki-Tepicht, Łukasz; Plaskacz, Maciej; Stępień, Ewa; Wręczycka, Katarzyna; Wypych-Knieć, Anna; Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
  W stosunku do pierwszego raportu z 2021 r. obejmującego lata 2015–2020, obecny raport ilustruje kluczowe wskaźniki nie tylko w sądach rejonowych, ale również w okręgowych, apelacyjnych oraz w merytorycznych izbach Sądu Najwyższego. Rozszerzyliśmy zakres analizy o kolejne 2 lata, tj. do roku 2022. Mamy pełen obraz sądownictwa powszechnego na różnych poziomach. Obraz ten nadal jest pesymistyczny. Od 2015 r. obywatele, konsumenci i przedsiębiorcy czekają coraz dłużej na rozstrzygnięcie spraw. Poza symbolicznym i praktycznie dla stron nieodczuwalnym przyspieszeniem w repertorium karnym, w sądach rejonowych - wszystkie inne repertoria wskazują na systematyczny spadek sprawności sądownictwa. Źródła tego stanu nie róznią się od zdefiniowanego przez nas w 2021 r. katalogu przyczyn. Na taką sytuację mają wpływ zbyt niska obsada sądów, wzrost liczby spraw oraz zwiększenie pozaorzeczniczego obciążenia sędziów. Powyższe czynniki kształtowane są przez wadliwą politykę kadrową, wadliwą organizację pracy sądów oraz nieefektywność zmian przepisów prawa. Również katalog odpowiedzi na te negatywne zjawiska nie uległ zmianie. W celu poprawy sprawności sądownictwa w Polsce konieczne jest: - zmniejszenie obciążenia sędziów, - unowocześnienie postępowania sądowego, w tym wykorzystanie intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika systemów i aplikacji oraz rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, - upowszechnienie mediacji, - uregulowanie wadliwych powołań na stanowiska sędziowskie.