Sztuka w eseistycznym ujęciu Georga Simmla - próba syntezy

Abstract
Celem artykułu jest opisanie pojęcia sztuki występującego w refleksji Georga Simmla. Autorka tekstu przedstawia stanowisko filozofa, odwołując się przede wszystkim do jego esejów dotyczących sztuki, takich jak Ilość estetyczna, Rama obrazu. Próba estetyczna, Ucho. Próba estetyczna. Artykuł przedstawia między innymi istotę i znaczenie sztuki oraz problem sztuki nowoczesnej.

The purpose of this article is to describe the notion of art in accordance with Georg Simmel’s views. The author presents this philosopher’s stance by referring primarily to his essays related to art, such as On Aesthetic Quanti-ties, The Picture Frame: An Aesthetic Study, and The Ear: An Aesthetic Study. The article focuses on the essence and the meaning of the art and the problem of the modern art.
Description
Keywords
Citation
D. Czakon, Sztuka w eseistycznym ujęciu Georga Simmla - próba syntezy, Estetyka i Krytyka, Nr 29 (2/2013), ss. 27-42
Belongs to collection