Podejście behawioralne i eksperyment ekonomiczny w finansach rolnictwa

Abstract
Badano możliwości wykorzystania podejścia behawioralnego i eksperymentu ekonomicznego w polskich badaniach naukowych z zakresu finansów rolnictwa. Przybliżono metodykę eksperymentu ekonomicznego oraz wskazano potencjalne obszary wykorzystania podejścia behawioralnego i eksperymentu w finansach rolnictwa. Biorąc pod uwagę trendy w rozwoju współczesnych nauk ekonomicznych, finanse behawioralne w powiązaniu z psychologią ekonomiczną oraz finansową będą odgrywać coraz większą rolę w wyjaśnianiu procesów finansowych sektora rolnego.
Description
Keywords
Citation
Soliwoda M.: Podejście behawioralne i eksperyment ekonomiczny w finansach rolnictwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 1, s. 57-77.
Belongs to collection