Czyje jest budownictwo społeczne? Przekształcenia własnościowe sektora mieszkań czynszowych

Abstract
Procesy prywatyzacji sektora mieszkaniowego interesują – co oczywiste – socjologów badających miasto, ale są także wskaźnikiem innych zjawisk, kluczowych w dyskursie o okresie ostatnich 20 lat. Można zaryzykować tezę, że dyskusja o obliczu i skutkach przekształceń własnościowych stała się podstawą sporów o polską transformację. Co więcej, argumenty na rzecz zatrzymania prywatyzacji sektora mieszkaniowego przypominają argumenty przeciwko prywatyzacji gospodarki. Z tych właśnie powodów warto przyjrzeć się bliżej tendencjom do zmniejszania się sektora własności publicznej w krajowym mieszkalnictwie.
Description
Keywords
Citation
Kowalewski M. (2010), Czyje jest budownictwo społeczne? Przekształcenia własnościowe sektora mieszkań czynszowych [w:] Przemiany miast polskich po 1989, red. P. Kryczka, J. Bielecka-Prus, wyd. WSPA, Lublin, s. 281-291.