Reports

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 284 records
 • Item
  Młodzież w epoce kryzysów
  (Academicon, 2024-05-20) Długosz, Piotr; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Maturzyści zdający maturę w tym roku są wyjątkową generacją. Mają za sobą przebytą pandemię, wojnę na Ukrainie i wynikającą z niej niepewność oraz zagrożenie. Będą oni wchodzić w dorosłość w bardzo niestabilnych i niebezpiecznych czasach. Prowadzone badania miały dać odpowiedź na temat ich kondycji psychofizycznej. Dane były zbierane za pomocą innowacyjnej metody łączącej techniki ankiety audytoryjnej z ankietą online. Próba była dobierana w sposób kwotowy. Do analizy zakwalifikowano 3819 ankiet. Wyniki wskazują, iż uczniowie mają wysokie aspiracje edukacyjne. ¾ zamierza dalej się edukować po skończeniu szkoły średniej. Spośród nich połowa zamierza uzyskać wykształcenie magisterskie, a 1/3 chce skończyć studia licencjackie. Uczniowie uzyskują wsparcie od swoich rówieśników oraz rodziców, nie uzyskują go od nauczycieli. O kryzysie szkoły świadczy nie tylko brak wsparcia uczniów przez szkołę, ale też masowo brane przez uczniów korepetycje. Aż ¾ z nich bierze korepetycje. Robi to ze względu na złe funkcjonowanie szkoły oraz złą pracę nauczycieli. Młodzież dąży do założenia rodziny, kariery i osiągnięcia wysokiego stanowiska zapewniającego odpowiedni poziom życia. Badani w większości obawiają się egzaminu maturalnego oraz jego konsekwencji tj. niedostania się na wybrane studia. Innym poważnym lękiem jest lęk przed samotnością. Kondycja psychiczna badanych maturzystów nie jest dobra. Mimo, że ¾ jest zadowolona ze swojego życia, to zaburzenia depresyjne mierzone skalą WHO-5 ma 78%, depresję mierzoną skalą CES-D od 34%-do 54%. Średni i wysoki poziom stresu (odpowiednio 81% i 13%). Tylko 44% uznało, iż ma prawidłową masę ciała, a 16% jest aktywna fizycznie według standardów skali VPE. Młodzież spędza przeciętnie w dni nauki około 6 godz. w internecie, a w dni wolne 7,5 godz. ¾ uczniów miało średni poziom uzależnienia od internetu na skali TPUI 22. Zaś 17% miało wysoki poziom uzależnienia. Największą sympatią maturzyści darzą Włochów i Amerykanów. Największy dystans przejawiają wobec Rosjan, Białorusinów oraz Ukraińców. Ponad połowa respondentów ma negatywny stosunek do uchodźców wojennych z Ukrainy. Co piąty maturzysta byłby skłonny wstąpić do wojska i walczyć w obranie ojczyzny z wrogim najeźdźcom.
 • Item
  Spawanie formatek o zmiennych parametrach mechanicznych
  (2024-05-17) Wróbel, Ireneusz; Danielczyk. Piotr; Polmotors sp. z o.o. Dział Badań i Rozwoju
  W pracy przedstawiono wyniki testów laserowego spawania płaskich formatek o jednakowej grubości, z dwóch gatunków stali do tłoczenia na gorąco. Zaprojektowano i wykonano specjalne oprzyrządowanie do spawania formatek. Przeprowadzono próby technologiczne laserowego spawania formatek o grubości 2 mm z dwóch rodzajów stali Usibor 1500 i Usibor 2000 z różnymi parametrami. Z zespawanych formatek wycięto płaskie próbki do badań wytrzymałościowych. Wykonano badania uzyskanej mikrostruktury oraz badania twardości. Sformułowano wnioski.
 • Item
  Tłoczenie na gorąco słupka B o zmiennych parametrach mechanicznych
  (2024-05-15) Wróbel, Ireneusz; Danielczyk, Piotr; Polmotors Sp. z oo
  W artykule przedstawiono proces tłoczenia na gorąco słupka B samochodu osobowego z dwóch formatek spawanych laserowo z dodatkową nakładką. Dodatkowo opisano badania dotyczące laserowego spawania płaskich formatek o jednakowej grubości, wykonanych z dwóch różnych gatunków stali stosowanych do tłoczenia na gorąco. Przedstawiono opracowane w ramach projektu badawczego specjalne oprzyrządowanie do spawania formatek, na którym przetestowano proces laserowego spawania formatek o grubości 2 mm wykonanych z dwóch typów stali: Usibor 1500 i Usibor 2000, wykorzystując różne parametry spawania. Zaprezentowano wyniki komputerowej symulacji tłoczenia przeprowadzonej przy użyciu pakietu Autoform a także opisano konstrukcję tłocznika. Wykonano próbną serię 300 wytłoczek. Przeprowadzono badania podstawowych właściwości mechanicznych, takich jak granica plastyczności (Rp0.2), granica wytrzymałości (Rm) oraz twardość HV.
 • Item
  Proces przygotowania specjalnych formatek oraz tłoczenie na gorąco słupka B o zmiennych parametrach mechanicznych
  (2024-05-08) Wróbel, Ireneusz; Danielczyk, Piotr; Poomotors sp. z o.o.
  W artykule opisano badania dotyczące laserowego spawania płaskich formatek o jednakowej grubości, wykonanych z dwóch różnych gatunków stali stosowanych do tłoczenia na gorąco. Przedstawiono opracowane w ramach projektu badawczego specjalne oprzyrządowanie do spawania formatek, na którym przetestowano proces laserowego spawania formatek o grubości 2 mm wykonanych z dwóch typów stali: Usibor 1500 i Usibor 2000, wykorzystując różne parametry spawania. Dodatkowo przedstawiono proces tłoczenia na gorąco słupka B samochodu osobowego z dwóch formatek spawanych laserowo z dodatkową nakładką. Przedstawiono wyniki komputerowej symulacji tłoczenia przeprowadzonej przy użyciu pakietu Autoform a także opisano konstrukcję tłocznika. Wykonano próbną serię 300 wytłoczek. Przeprowadzono badania podstawowych właściwości mechanicznych, takich jak granica plastyczności (Rp0.2), granica wytrzymałości (Rm) oraz twardość HV.
 • Item
  Dotacje dla swoich? Analiza przyznawania samorządom dotacji inwestycyjnych w latach 2019-2023
  (Instytut Finansów Publicznych, 2024-04-02) Olejnik, Łukasz Wiktor; Grygo, Marcin; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Finansów Publicznych