Słowo i obrazowanie. Przykład góreckiego Misterium Męki Pańskiej

Abstract
Na podstawie badań Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej autor omawia związki misterium z apokryficznymi przekazami, a także relacje wyobraźni religijnej odwołującej się do słowa oraz do obrazu.
Description
Keywords
Citation
Eichstaedt Jarosław, Słowo i obrazowanie. Przykład góreckiego Misterium Męki Pańskiej, [w:] Nie-złota legenda. Kanoniczność i apokryficzność w kulturze, red. Jarosława Eichstaedta i Krzysztofa Piątkowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Ożarów 2003, s. 61-75.
Belongs to collection