Cybernetyczna twórczość ludowa. Komputerowe gry fabularne: rozrywka, czy współczesna forma sztuki

Abstract
Description
Keywords
Citation
D. Porczyński. 2012. Cybernetyczna twórczość ludowa. Komputerowe gry fabularne: rozrywka, czy współczesna forma sztuki; w: A. Kuczyńska, K. Stachura (red.), Pomiędzy realnością a wirtualnością. Internet i nowe technologie w życiu codziennym. Gdańsk -Warszawa: Warsztaty Analiz Socjologicznych, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, s. 86-95.