Subsydia i efektywność ekonomiczno-finansowa a typ produkcyjny gospodarstw osób fizycznych

Abstract
Typ produkcyjny rodzinnego gospodarstwa rolnego bardzo wyraźnie różnicuje jego efektywność ekonomiczno-finansową oraz możliwości korzystania ze wsparcia budżetowego. Wykonywane obliczenia regresji wielorakiej pokazały, że stopa subsydiowania wpływała na efektywność przeważnie negatywnie, istotnie statystycznie. Oddziaływanie innych zmiennych ze sfery subsydiowania gospodarstw na wskaźniki ekonomiczno-finansowe nie było już tak jednoznaczne. W tym kontekście poważnym wyzwaniem wciąż pozostaje zidentyfikowanie czynników, które wpływają na efektywność operacyjną gospodarstw rodzinnych.
Description
Keywords
Citation
Kulawik J., Płonka R.: Subsydia i efektywność ekonomiczno-finansowa a typ produkcyjny gospodarstw osób fizycznych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 3, s. 3-19.
Belongs to collection