Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce

Abstract
Porównano przydatność trzech metod do oceny warunków rozwoju rolnictwa: stosowaną przez IERiGŻ (syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie SWKR); Instytut Rozwoju Regionalnego SGH (wskaźnik koniunktury rolniczej OWK); GUS (badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych). Z analiz wynika, że wskaźnik koniunktury w rolnictwie SWKR może być wskaźnikiem referencyjnym względem wskaźnika koniunktury rolniczej OWK. Wynika to z wyprzedzenia fazowego cyklu dla SWKR względem OWK o ok. 1 kwartał. Dostrzeżono relatywnie wyraźną synchronizację tych cykli.
Description
Keywords
Citation
Grzelak A., Seremak-Bulge A.: Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 4, s. 117-130.
Belongs to collection