Obrazy grozy w filmowych renarracjach baśni Grimmów

Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów reinterpretacji baśni ze zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w kulturze popularnej. Autorka skupia uwagę na obrazach grozy, powstałych na kanwie klasycznych baśni oraz stara się wskazać różnice pomiędzy grozą ludową, a tą, która występuje w popkulturowych adaptacjach Grimmowskich historii. Ponadto omówione zostało zjawisko komercjalizacji baśni Grimmów oraz ich fenomen w kulturze popularnej, objawiający się w wielu renarracjach i reinterpretacjach. Dzięki takiemu ujęciu zauważyć można przemiany baśni na poszczególnych etapach: od Volksmärchen przez Kindermärchen aż po Popkulturmärchen.
Description
Keywords
Citation
K. Kowalczyk, Obrazy grozy w filmowych renarracjach baśni Grimmów "Perspektywy Kulturoznawcze" 2014, nr 4.
Belongs to collection