Ekologiczne i społeczne aspekty przemytu ginących gatunków roślin i zwierząt

Abstract
Jednym z zadań realizowanych przez administrację celną jest udaremnianie i zwalczanie przestępstw związanych z wprowadzaniem na obszar celny Wspólnoty, oraz wyprowadzaniem z obszaru celnego Wspólnoty towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Dotyczy to, między innymi, działań kontrolnych mających na celu ujawnienia przemytu ginących gatunków roślin i zwierząt, a także skuteczne ograniczenie tego procederu.
Description
Keywords
Citation
M.Chackiewicz, Ekologiczne i społeczne aspekty przemytu ginących gatunków roślin i zwierząt, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2008, nr 12
Belongs to collection