Mechanizmy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w ujęciu neo-neofunkcjonalizmu

Abstract
Przedmiotem artykułu jest synteza wyników osiągniętych w jednotematycznym cyklu publikacji dotyczącym mechanizmów podejmowania decyzji w Unii Europejskiej (UE). Celem artykułu jest prezentacja funkcjonowania mechanizmów podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w oparciu o analizę faz procesu decyzyjnego. Zabieg wyróżniania faz procesu decyzyjnego, zgodnie z koncepcją autorki, prowadzi do zdefiniowania czynników wpływających na skuteczność przyjmowanych rozstrzygnięć, sprzyjających osiąganiu celów Unii Europejskiej. Głównym problemem badawczym jest określenie wpływu relacji i występujących zależności pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w mechanizmach podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na przyjmowane rozstrzygnięcia, a zwłaszcza charakter tych relacji i zachodzących w tym procesie interakcji. Artykuł dotyczy głównie rozważań teoretycznych oraz zastosowanych metod badawczych.
Description
Keywords
Citation
Witkowska M., Mechanizmy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w ujęciu neo-neofunkcjonalizmu, „Przegląd Europejski”, nr 4/2013, s. 7-35
Belongs to collection