Monstrualne ptaki w mitach i legendach: studium porównawcze

Abstract
Celem artykułu jest porównanie wyobrażeń monstrualnych ptaków – istot spotykanych w mitach i baśniach niemal całego świata. W niniejszym rozdziale autorka przedstawia definicję monstrualnych ptaków oraz proponuje ich podział na ptaki mityczne oraz legendarne. Przedmiotem analizy autorka czyni postać vaakalintu, Ptaka Gromu, Anzu, feniksa, fenghuanga, simurga, Garudy, Hakawai, Penga oraz Roca. Na podstawie ich porównania autorka wyznacza podstawowe cechy, charakteryzujące monstrualne ptaki, przede wszystkim ogromny rozmiar, drapieżny tryb życia, walkę z wężami, wpływ na atmosferę oraz posiadanie magicznych mocy. Autorka przedstawia także hipotezy dotyczące pochodzenia monstrualnych ptaków i związanych z nimi wyobrażeń.
Description
Keywords
Citation
K. Kleczkowska, Monstrualne ptaki w mitach i legendach: studium porównawcze, [w:] Przerażające czy osobliwe? Hybrydy, chimery i monstra w kulturach świata, red. M. Błaszkowska et al., Kraków 2013, s. 74–84.