Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego

Abstract
W artykule przedstawiono obecny stan zasobów surowców skalnych województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem zasobów bilansowych i przemysłowych kruszyw żwirowo-piaskowych oraz wielkość ich wydobycia w skali wojewódzkiej i krajowej. Ponadto zaznaczono, jaka część omawianych zasobów jest perspektywiczna pod kątem możliwości prowadzenia eksploatacji z uwagi na uwarunkowania środowiskowe i logistyczne
Description
Keywords
Citation
Kozioł, W., Borcz, A., Machniak, Ł. (2014). Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego . Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 3, 84-88.
Belongs to collection