Co oznacza obywatelstwo przedsiębiorstw?

Abstract
Artykuł wpisuje się w rozważania terminologiczne dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jego szczegółowym celem jest wyjaśnienie znacznie pojęcia obywatelstwo przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza piśmiennictwa wskazuje, że można odszukać trzy główne znaczenia tego terminu. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem obywatelstwo przedsiębiorstw to synonim społecznej odpowiedzialności. Według drugiego punktu widzenia termin ten odnosi się, do obowiązku angażowania się przez zyskowną firmę w projekty na rzecz społeczeństwa. W trzecim, podejściu przyjmuje się, że obywatelstwo przedsiębiorstw opisuje rolę dużych firm we wprowadzaniu oraz przestrzeganiu praw człowieka. Przeprowadzone rozważania, wskazują, że używanie pojęcia obywatelstwo przedsiębiorstw jako synonimu społecznej odpowiedzialności, czy strategicznej filantropii nie posiada wystarczającego uzasadnienia i wprowadza jedynie "zamęt pojęciowy". Jedynie w trzecim ujęciu termin obywatelstwo przedsiębiorstw opisuje nowe zjawisko.
Description
Tekst wpisuje się w rozważania terminologiczne na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Keywords
Citation
Zasuwa, G. (2008). Co oznacza obywatelstwo przedsiębiorstw?. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, (5), 295-303.
Belongs to collection