Wytyczne wyboru efektywnych układów wydobywczych do produkcji kruszyw łamanych

Abstract
W artykule przedstawiono problem eksploatacji zwięzłych surowców skalnych metodami mechanicznego urabiania, jako alternatywy dla urabiania materiałami wybuchowymi. Zaprezentowano algorytm doboru odpowiedniej metody urabiania mechanicznego, uwzględniający szereg charakterystycznych parametrów fizyko-mechanicznych, który stanowi podstawę klasyfikacji i wyboru odpowiednich sposobów urabiania. Zaznaczono również jaki wpływ mają wybrane sposoby mechanicznego urabiania na otoczenie.
Description
Keywords
Citation
Machniak, Ł., Kozioł, W., Borcz A. Wytyczne wyboru efektywnych układów wydobywczych do produkcji kruszyw łamanych. Górnictwo Odkrywkowe, 54(5-6), 95-101.
Belongs to collection