Wartości edukacyjne w Miesięczniku Młodzieży Szkół Średnich Dąbrowy Górniczej "Młodzi Idą..." w dwudziestoleciu międzywojennym

Abstract
Description
Keywords
Citation
J. Durka, Wartości edukacyjne w Miesięczniku Młodzieży Szkół Średnich Dąbrowy Górniczej "Młodzi Idą..." w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013, s. 109-125.