Nieprawidłowości w umowach na roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych

Abstract
W artykule prezentuje się nieprawidłowości w umowach na robót budowlane w obszarze zamówień publicznych. Przedstawia się i analizuje wybrane błędy, uchybienia i braki najczęściej występujące w umowach o roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych.
Description
Keywords
Citation
Grzyl, B. (2014). Nieprawidłowości w umowach na roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych. Inżynieria i Budownictwo, 70.
Belongs to collection