Interakcje pośrednie młodzieży w kontekście komunikacji społecznej

Abstract
Rozwój nowoczesnych technologii niesie wiele nieprzewidzianych skutków. Wzrost obcowania z rzeczywistością zapośredniczoną, któremu towarzyszy zmniejszenie kontaktów „twarzą w twarz” stał się poważnym problemem społecznym. W artykule scharakteryzowano formy komunikacji pośredniej oraz wpływ mediów elektronicznych na relacje społeczne młodych ludzi.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection