Oblicza anonimowości nastolatków w sieci - Child Grooming

Abstract
Rozwój Internetu wpłynął na pojawienie się zupełnie nowych zachowań społecznych oraz różnych sposobów komunikacji nastolatków. Wraz z ich dorastaniem nastąpiła potrzeba przynależności do grup. Duże możliwości a przede wszystkim anonimowość otworzył przed nimi świat wirtualny. Anonimowość w Internecie poza pozytywnymi cechami m.in. przełamywanie anonimowości, nauczenie się bycia komunikatywną osobą ma również wiele negatywnych stron. Może służyć krzywdzeniu nastolatków np. uwodzeniu a na końcu wykorzystaniu seksualnym. Z tą problematyką silnie związana jest też prostytucja dziecięca (ang. sexting), która dzięki anonimowości w Internecie staje się popularna. Zbyt wczesne kontakty z treściami pornograficznymi niszczą poczucie wstydu jednocześnie przedstawiają wypaczony obraz relacji międzyludzkich, często zdominowane przez bodźce seksualne.
Description
Keywords
Citation
Brosch, A. (2012). Oblicza anonimowości nastolatków w sieci - Child Grooming. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 1, 169-179.
1643-6938
Belongs to collection