Umiejętności dzieci 6-letnich rozpoczynających edukację w klasie I - komunikat z badań

Abstract
Tekst został poświęcony charakterystyce możliwości poznawczych dziecka 6-letniego uwarunkowanych zmianami zachodzącymi w układzie nerwowym. Omawia cechy rozwojowe dziecka decydujące o poziomie dojrzałości szkolnej i stanowiące składową gotowości do podjęcia edukacji w klasie I. Przedstawia badania dotyczące stopnia przygotowania dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole z uwzględnieniem rodzaju placówki, w której uczy się dziecko - oddziałów zerowych prowadzonych w przedszkolu i szkole.

The following text focuses on the characterisation of the cognitive abilities of a sixyears old child that are conditioned by the changes in his/her nervous system. It discusses the child’s developmental features deciding about the child’s school maturity and being a component of the readiness to start education in the first grade. It also presents the researches on the level of preparation of a six-years old child to start school education, including the type of institutions at which the child learns - reception class units in both kindergartens and schools.
Description
Keywords
Citation
Joanna Skibska: Umiejętności dzieci 6-letnich rozpoczynających edukację w klasie I – komunikat z badań. [w:] E. Jezierska-Wiejak, J. Malinowska, red., Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, s. 171-186.
Belongs to collection