Dynamizacja ryzykownych zachowań młodzieży: próby poszukiwań innowacyjnych oddziaływań profilaktycznych

Abstract
Ryzykowne zachowania młodzieży przechodzą intensyfikację. Transformacja codzienności życia kształtowana w wyniku interakcji jednostki (młodzieży) z nieustannie globalizującym się światem, dostarcza wielu niekorzystnych czynników manifestujących zachowania ryzykowne młodzieży. W tekście dokonano przeglądu egzemplifikacji i eksploracji pejoratywnych zachowań młodzieży. Poczyniono poszukiwania w zakresie priorytetowych faktorów wyzwalających owe zachowania a także podjęto próbę przedstawienia wybranych „nowatorskich” oddziaływań profilaktycznych, które systematycznie prowadzone w praktyce mogą przyczynić się do minimalizowania ryzykownych zachowań młodzieży.
Description
Keywords
Citation
M. Przybysz-Zaremba (2014). Dynamizacja ryzykownych zachowań młodzieży: próby poszukiwań innowacyjnych oddziaływań profilaktycznych [w:] Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, (red.) L. Buller, PTS, Warszawas, 37-54
Belongs to collection