Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w pomorskiem

Abstract
Artykuł jest próbą przeglądu dostępnej oferty edukacyjno-szkoleniowej z zakresu przedsiębiorczości w regionie pomorskim. Autorki odnoszą się do działań instytucji otoczenia biznesu jak i uczelni wyższych oraz zwracają uwagę na brakujące elementy dostępnych form wspierania przedsiębiorczości.
Description
Keywords
Citation
Popowska M., Starnawska M., (2011) Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w pomorskiem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638 Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, 182-197
Belongs to collection