Czynniki kształtujące orientację społeczną w przedsiębiorczości

Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie czynników kształtujących orientację społeczną w przedsiębiorczości. Orientacja społeczna jest odpowiedzią na zmiany ekonomiczne i społeczne zachodzące we współczesnym świecie. Pomimo rosnących problemów społecznych, przestrzeń dla orientacji społecznej biznesu nadal jest utrudniona z racji niekorzystnych uwarunkowań prawnych i głęboko zakorzenionych negatywnych postaw społecznych. Autorki analizują orientację społeczną głównie z punktu widzenia małych firm i przedsiębiorczość i przedstawiają mechanizmy/instytucje, za pomocą których owa orientacja mogłaby zyskać na znaczeniu i uznaniu.
Description
Keywords
Citation
Popowska M., Starnawska M.(2010) Czynniki kształtujące orientację społeczną w przedsiębiorczości w: A. Antonowicz.(red.), Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. - T. II,Sopot : Wyd. FRUG, 379-387