Przedsiębiorczość instytucjonalna i jej formy w gospodarce - przegląd ujęć

Abstract
W artykule zaprezentowano koncepcję przedsiębiorczości instytucjonalnej i dokonano syntetycznego przeglądu kluczowych teoretycznych ujęć tego zjawiska. Zwrócono szczególną uwagę na przedsiębiorców komercyjnych podejmujących bezpośrednie działania, w celu zmiany albo uchylenia się od istniejących instytucji, nazywane przedsiębiorczością nieproduktywną. Zaprezentowano również inne formy przedsiębiorczości instytucjonalnej takie jak przedsiębiorczość polityczna. Celem artykułu jest ukazanie obszarów, w jakich duch przedsiębiorczy znajduje swoje ucieleśnienie w formie zmieniania instytucji w otoczeniu instytucjonalnym o niskiej jakości.
Description
Keywords
Citation
Starnawska M. (2012), Przedsiębiorczość instytucjonalna i jej formy w gospodarce - przegląd ujęć, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" Nr 270, s. 329-336
Belongs to collection