Rozwiązywanie problemów społecznych jako przestrzeń dla sektora małych firm

Abstract
Odpowiedzialność społeczna staje się ważnym wyzwaniem dla biznesu na świecie. Duże korporacje szczycą się kodami postępowania, wdrażając odpowiednie społeczne, środowiskowe i etyczne standardy. Małe firmy, zwłaszcza mali przedsiębiorcy ze wschodnio europejskich krajów uważają, że wdrażanie CSR wiąże się z ryzykiem, ponieważ ich wyzwaniem jest przeżycie na zmieniających się rynkach. Firmy te, nadal natrafiają na poważne prawne i podatkowe bariery rozwoju, a zatem działania o charakterze odpowiedzialności społecznej schodzą na dalszy plan. Równocześnie, sprostanie wyzwaniom i problemom społecznym, stało się polem walki różnych instytucji, organizacji i biznesu, próbujących ukierunkować swoje przedsiębiorcze wysiłki właśnie w tym kierunku.
Description
Keywords
Citation
Popowska M i Starnawska M., (2010) Rozwiązywanie problemów społecznych jako przestrzeń dla sektora małych firm w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 585 Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, 309-316
Belongs to collection