Jakie miasto widać na widokówce?

Abstract
Description
Keywords
Citation
Kowalewski M., 2007, Jakie miasto widać na widokówce? [w:] M. Krajewski (red.). Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, seria Badania Interdyscyplinarne nr 10, wyd. UAM, Poznań, s. 137-147
Belongs to collection