The essence of financing possibility of food economy in the pre-accession time and full membership in European Union

Abstract
The paper presents the possibilities of financial support of Polish food economy during pre-accession time and after 2004 by structural funds from European Union. The position of Polish food economy was established in the aspect of negotiated Accession Treaty. The programmes of financial support of Polish food economy and their influence on the development and regions of European Union during our full membership are also presented.

W prezentowanym artykule poddano analizie możliwości wspierania finansowego polskiej gospodarki żywnościowej w okresie przedakcesyjnym i po 2004 roku przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Na podstawie możliwości ich wykorzystania oceniono pozycję polskiej gospodarki żywnościowej w aspekcie wynegocjowanego Traktatu Akcesyjnego. Zaprezentowano możliwe programy wsparcia finansowego polskiej gospodarki żywnościowej w fazie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej oraz ich wpływ na jej rozwój. W konkluzji stwierdzono, że środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej zapewnią możliwości rozwojowe przedsiębiorstwom pod względem modernizacyjnym i restrukturyzacyjnym. Przedsiębiorcy i rolnicy otrzymają dodatkowe środki na egzystencję w trudnym, wciąż trwającym okresie adaptacyjnym.
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/;
Keywords
Citation
K. Firlej, The essence of financing possibility of food economy in the pre-accession time and full membership in European Union, Univerzita Hradec Kralove, 2008, s. 40.
Belongs to collection