Od nostalgii do PTSD

Abstract
Udział w konflikcie zbrojnym jest prawdopodobnie najbardziej traumatycznym doświadczeniem człowieka.Historia naszej cywilizacji to w znacznej mierze historia konfliktów zbrojnych. Biorący w nich udział żołnierze, głównie młodzi ludzie, reagowali na wojnę w sposób będący typową, normalna reakcją na nienormalną rzeczywistość. Reakcję te nazywano między innymi nostalgią, tęsknotą za domem, nerwicą wojenną, zespołem stresu pourazowego, Stosowane określenia miały uwarunkowania kulturowe, polityczne, odzwierciedlały także stan wiedzy medycznej. Proponowane formy pomocy medycznej miały na celu pomóc żołnierzom wrócić do jednostek. Wydaje się że właściwy dobór do służby wojskowej, szkolenie oparte na rozwijaniu wyobraźni, innowacyjności, mogą w znacznym stopniu ograniczyć następstwa traumatycznych doświadczeń wojennych. Analizując wnioski z konfliktów, łącząc je z nowymi formami szkolenia, i pomocy żołnierzom, możemy skuteczniej radzić sobie z następstwami traumy.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection