Fundusze europejskie w gminach

Abstract
W pierwszej części publikacji, zatytułowanej: Rozwój gmin w Polsce znajdą Państwo przegląd definicji dotyczących rozwoju lokalnego i sposobów jego pomiaru. Zamieszczono w niej analizę danych statystycznych określających zmiany poziomu rozwoju polskich gmin w poszczególnych województwach w latach 2004–2008 i klasyfikację gmin pod względem poziomu rozwoju. Druga część publikacji jest poświęcona absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez samorządy gminne. Zaprezentowano tu przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania środków UE w gminach oraz przeanalizowano najważniejsze typy projektów realizowanych przez samorządy szczebla podstawowego w ramach NPR 2004–2006. Zbadano także rolę funduszy europejskich w rozwoju lokalnym oraz przeanalizowano pozyskiwanie środków UE w odniesieniu do celów polityki regionalnej. W końcowej części znajdą Państwo rekomendacje wskazujące mechanizmy skutecznego wykorzystania środków polityki spójności dla rozwoju lokalnego, które mogą stać się wartościową inspiracją dla władz lokalnych.
Description
Keywords
Citation
Stawicki M. (red.) Fundusze europejskie w gminach, Wyd. Maciej Stawicki, Warszawa 2009
Belongs to collection