Socjologia poza socjologią? Postdyscyplinarność z perspektywy socjologicznej. Dylematy socjologii w epoce późnej nowoczesności

Abstract
Postyscyplinarność jako pewien trend w badaniach i analizach naukowych powinna być zinterpretowana w świetle wielodyscyplinarności i transdyscyplinarności. Wielodyscyplinarność jest podejściem naukowym, które pozwala spojrzeć nam na temat czy problem badawczy z punktu widzenia wielu perspektyw. Pozwala to lepiej zrozumieć nam dany temat/problem i wzmacnia walor wszechstronności dla danego projektu badawczego. Nie oznacza to, że różne dyscypliny są w stanie przekroczyć w takim podejściu swoje granice. Rozumienie zjawiska bezdomności z perspektywy wielodyscyplinarności (ekonomii, socjologii, psychologii, pracy socjalnej, antropologii kulturowej) nie oznacza integracji wiedzy i możliwość „jednego rodzaju” wnioskowania w którym dyscypliny łączą się w jednym języku refleksji, diagnozy, prognozowania zjawiska i modeli interwencji społecznej.
Description
Dla niektórych teoretyków nauki i współczesnego społeczeństwa wiedza, ekspertyza naukowa generalnie ma charakter transgresywny. Przepływ wiedzy pomiędzy nauką a społeczeństwem jest czymś naturalnym. Transdycyplinarność byłaby zatem przekraczaniem granic dyscyplin (Gibbons at. al. 1994). Wyłania się nowy wzorzec produkcji wiedzy, Mode 2; (Nowotny, Scott, Gibbons 2000: 11-33). Pierwszą cechą tego wzorca uprawiania nauki jest aplikacja, z tego też powodu problem do rozwiązania jest definiowany z punktu widzenia wielu różnych aktorów, których ta aplikacja dotyczy. Drugą cechą związaną z poprzednią jest wnoszenie różnorodnych umiejętności i ekspertyz w celu rozwiązania danego problemu. Z tego też powodu wyłaniają się luźno powiązane ze sobą struktury organizacyjne. Trzecią cechą nowego wzorca produkcji wiedzy jest właśnie interesująca nas w tym momencie transdyscyplinarność. Przekraczanie granic dyscyplin pojawia się w trakcie komunikacji i dyskusji, pojawiają się nowe pojęcia i narzędzia badawcze, które umożliwiają wytwarzanie nowej wiedzy w sposób ponad - dyscyplinarny. W trakcie wytwarzania tej wiedzy często zaangażowani są różni interesariusze, organizacje pozarządowe oraz inne grupy organizujące się wokół określonych problemów do rozwiązania.
Keywords
Citation
Konecki, Krzysztof T. (2014) Socjologia poza socjologią? Postdyscyplinarność z perspektywy socjologicznej. Dylematy socjologii w epoce późnej nowoczesności. W: red. Wielisława Warzywoda Kruszyńska, Społeczeństwo, edukacja, praca. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.