Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. „Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990” (Warszawa,3-5 XII 2014 r.)

Abstract
SPRAWOZDANIE z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT. „ARCHIWALIA DO DZIEJÓW POLSKIEJ EMIGRACJI POLITYCZNEJ z LAT 1939-1990” (WARSZAWA,3-5 XII 2014 R.)
Description
Keywords
Citation
Ł. Wolak, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. „ARCHIWALIA DO DZIEJÓW POLSKIEJ EMIGRACJI POLITYCZNEJ z LAT 1939-1990” (WARSZAWA,3-5 XII 2014 R.), Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka nr 4 (2014), s. 177-179
Belongs to collection