Mossad. Porażki i sukcesy tajnych służb izraelskich

Abstract
Autor podejmuje się trudnego wyzwania polegającego na przybliżeniu i usystematyzowaniu wiedzy na temat jednej z najbardziej tajemniczych i legendarnych agencji wywiadowczych na świecie. Aby jednak sprostać temu zadaniu, poszczególne rozdziały pracy stanowią odpowiedź na kilka nurtujących pytań dotyczących m.in. szczególnych warunków politycznych, w których inicjowane są działania wywiadowcze, a także typologii wydarzeń, zjawisk i procesów motywujących organizacje wywiadowcze do działań oraz wpływu wywiadu na podejmowanie decyzji politycznych. Praca jest także okazją do zabrania głosu w toczącej się dyskusji na temat tajnych operacji - niejednokrotnie wzbudzających wiele emocji i kontrowersji – podejmowanych przez państwo Izrael. Opracowanie skupia się przede wszystkim na analizie wybranych operacji wywiadu izraelskiego, które zostały zinterpretowane w kontekście sukcesów bądź porażek operacyjnych. Analiza izraelskich służb jest ogromnie szeroka pod względem bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych oraz historii XX wieku. Opracowanie stanowi odpowiedź na oczekiwania i potrzeby studentów pobierających wiedzę z dziedziny nauk społecznych.
Description
Fragmenty publikacji
Keywords
Citation