Witchcraft, Medicine and Society in Early Modern Europe

Abstract
Witch-hunts supported by the Roman Catholic Inquisition began in the Late Middle Ages. In 1487, the notorious Malleus Maleficarum was published, inaugurating the period o f witch-hunts in Early Modern Europe which would last for the following two centuries. The witch trials in Early Modern Europe became a major issue in the 17th century: persuasion and some torture was used to make people confess to a covenant with the Devil. Different methods were used in the examinations: archive records provide a rich amount o f them. In this article, the Authors provide a short introduction about witchcraft, focusing on the situation in Northern Italy during the period o f 16th- 17 th century, using original sources and archive records1.

Polowania na czarownice wspierane przez Inkwizycję Kościoła Katolickiego rozpoczęły się w późnym średniowieczu. W 1487 roku został opublikowany słynny traktat pt. Młot na czarownice (Malleus Maleficarum) rozpoczynający okres polowań na czarownice w nowożytnej Europie, który trwał przez kolejne dwieście lat. W XVII wieku procesy czarownic nabrały wyjątkowego znaczenia, kiedy to wykorzystywano różne formy perswazji oraz tortur do wymuszania zeznań potwierdzających związki czarownic z diabłem. W śledztwach stosowano różne metody, czego dowodzą zachowane archiwalne raporty. W artykule autorzy skupiają się na sytuacji w północnych Włoszech w XVI i XVII wieku, wykorzystując oryginalne źródła i materiały archiwalne.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection