Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej - raport z badań

Abstract
Artykuł podejmuje problematykę zachowań żywieniowych młodzieży akademickiej uczelni warszawskich w kontekście profilaktyki będącej nieodłącznym elementem edukacji zdrowotnej. Konsekwencje braku zbilansowanej diety mają swoje odzwierciedlenie w statystykach, które pokazują, że coraz więcej osób ma problemy zdrowotne będące bezpośrednimi lub pośrednimi skutkami złych nawyków żywieniowych. Stąd też w niniejszej pracy podjęto rozważania nad tym zagadnieniem. Na podstawie wyników uzyskanych z ankiety badawczej oraz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ) analizie poddano zachowania żywieniowe studentów. Uzyskane rezultaty pozwoliły na ocenę braków występujących w ich zakresie. Taki stan rzeczy może się przyczynić do zwrócenia większej uwagi na problematykę żywienia w obszarze treści programowych realizowanych zarówno w środowisku szkolnym czy akademickim, jak i poza nim.
Description
Keywords
Citation
Korwin-Szymanowska A., Tuszyńska L., Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej - raport z badań [w:] Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej, red. A. Wolska-Adamczyk, WSIiZ, Warszawa 2015
Belongs to collection