Promocja zdrowego stylu życia w mieście na przykładzie działań grupy Nordic Walking "Kalisz"

Abstract
Przestrzeń miejska, dla milionów osób stanowiąca miejsce życia codziennego, do niedawna kojarzona była głównie z wypełnianiem obowiązków edukacyjnych i zawodowych. Widoczne w ostatnim dziesięcioleciu promowanie wolnoczasowej aktywności fizycznej jako sposobu na prowadzenie zdrowego stylu życia sprawiło jednak, że coraz więcej form rekreacji zyskuje zwolenników. Przestrzeń miejska zmienia się pod wpływem tych trendów. Ewaluacji ulega infrastruktura: pojawiają się ścieżki rowerowe, trasy biegowe, siłownie na świeżym powietrzu. Jedną z form aktywnej rekreacji, która, obok biegania, zyskała w ostatnich latach bardzo dużą popularność w naszym kraju jest nordic walking. Dzięki niewielkim nakładom finansowym potrzebnym do zakupu niezbędnego sprzętu (strój sportowy i kijki), prostocie zasad poprawnego marszu oraz aspektom zdrowotnym coraz więcej osób decyduje się na nordic walking jako formę codziennego treningu. W miarę zyskiwania popularności ta forma aktywności zaczyna wychodzić poza aglomeracje wielkich miast i pojawia się także w mniejszych środowiskach. Tworzą się tam grupy propagujące ów rodzaj rekreacji na świeżym powietrzu. Celem pracy jest ukazanie sposobów promowania zdrowego stylu życia w działaniach grup nordic walking. Grupy takie tworzone są najczęściej na osiedlach lub w małych miastach i działają na zasadzie non-profit. Przykładem jest założona w 2011 roku grupa Nordic Walking Kalisz, która organizując spacery i rajdy „z kijkami”, promuje aktywność fizyczną w przestrzeni miejskiej, a której poczynania autorka miała kilkakrotnie okazję badać, przede wszystkim dzięki obserwacji uczestniczącej i rozmowom z członkami grupy. Istnienie grup takich jak Nordic Walking Kalisz bardzo pozytywnie wpływa na promocję zdrowego stylu życia w mniejszych miastach, gdzie często brakuje wystarczającej odpowiedzi władz na potrzeby rekreacyjne mieszkańców.
Description
Keywords
Citation
A. Urbaniak, Promocja zdrowego stylu życia w mieście na przykładzie działań grupy Nordic Walking "Kalisz", [w:] Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, red. A. Wolska-Adamczyk, Wyd. Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2015, s. 131-141.
Belongs to collection