Wybrane zwyczaje i zachowania żywieniowe studentek dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Abstract
Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na właściwy rozwój człowieka, stan odżywienia i utrzymanie przez niego dobrego stanu zdrowia. Młodzież akademicka jest nadmiernie obciążona obowiązkami wynikającymi z nauki, co skutkuje często zmniejszoną aktywnością fizyczną oraz nieprawidłowościami w sposobie żywienia. Studenci są zmuszeni do samodzielnego przygotowywania posiłków, najczęściej wzorując się na nawykach i zwyczajach żywieniowych wyniesionych z domu rodzinnego. Ocena zachowań żywieniowych studentek kierunku dietetyka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (UPH) w Siedlcach. Anonimowe badania przeprowadzono w grupie 100 studentek kierunku dietetyka UPH w Siedlcach metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki dowodzą, że studentki dietetyki dużą wagę przywiązywały do właściwego żywienia. Swój zwyczajowy sposób żywienia oceniały krytycznie, gdyż 44% ankietowanych oceniło go jako nieprawidłowy. Ponad połowa badanych deklarowała częste spożywanie produktów pełnoziarnistych oraz codzienne owoców i warzyw. Studentki preferowały chude gatunki mięs, ale najczęstszą techniką kulinarną było smażenie. Większość badanych osób spożywała rekomendowaną liczbę posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania śniadań. Stwierdzono, że najczęściej popełnianym błędem żywieniowym była niska częstotliwość spożywania nasion roślin strączkowych oraz mleka i jego przetworów.
Description
Keywords
Citation
K. Kowalcze, Z. Turyk, M. Drywień, Wybrane zwyczaje i zachowania żywieniowe studentek dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, [w:] Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, red. A. Wolska-Adamczyk, Wyd. Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2015, s. 145-158.
Belongs to collection