Wpływ alkoholu na wybrane jednostki chorobowe. Wino czerwone - fakty i mity. Przegląd badań klinicznych (według EBM)

Abstract
Powszechnie wiadomy jest negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka. Na świecie spożycie alkoholu jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia różnych chorób. Wiele badań dowodzi jednak, że zależność ryzyka zachorowań na niektóre schorzenia od dawki spożywanego alkoholu okazuje się J-kształtna, a nie liniowa. Może to sugerować, że regularne i umiarkowane picie alkoholu może oddziaływać prewencyjnie na choroby układu sercowo-naczyniowego i choroby metaboliczne. Protekcję powiązuje się z wpływem etanolu między innymi na profil lipidowy, kaskadę krzepnięcia, agregację płytek, stres oksydacyjny, wrażliwość na insulinę oraz śródbłonek naczyń. W przypadku czerwonego wina skupiono się nie tylko na wpływie etanolu, ale również frakcji bezalkoholowej, aby odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje różnica między oddziaływaniem na organizm wina w porównaniu z innymi rodzajami trunków. Okazuje się, że wina, głównie czerwone, zawierają polifenole i inne związki mające pozytywny, ale nie główny wpływ na stan zdrowia człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że spożywanie dużych dawek alkoholu działa szkodliwie w przypadku zarówno chorób układu krążenia, jak i cukrzycy, natomiast picie małych i umiarkowanych ilości może nieść korzystny efekt. Biorąc pod uwagę, że inne zachowania składające się na zdrowy tryb życia, mające wpływ na obniżenie ryzyka chorób, mogły również wpłynąć na wyniki badań, nie należy uniwersalnie zalecać pacjentom spożywania alkoholu, gdyż może to ostatecznie doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.
Description
Keywords
Citation
M. Wiciński, A. Soroko, P. Niedzwiecki, K. Ciemna, B. Malinowski, E. Grześk, K. Szadujkis-Szadurska, Wpływ alkoholu na wybrane jednostki chorobowe. Wino czerwone - fakty i mity. Przegląd badań klinicznych (według EBM), [w:] Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, red. A. Wolska-Adamczyk, Wyd. Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2015, s. 187-194.
Belongs to collection