Hybrydy gatunkowe, czyli kryminalno-gotyckie zagadki Anny Kańtoch

Abstract
Egzemplifikacją działań eksperymentalnych w zakresie genologii są opowiadania fantastyczne Anny Kańtoch zawarte w dwóch tomach: Diabeł na wieży i Zabawki diabła. Utwory obu cykli realizują w pełny sposób zasadę kompozycyjną opartą na współgraniu elementów z obszaru dwóch różnych gatunków. Konwencją determinującą kształt świata przedstawionego jest fantastyka (w dużym stopniu związana z estetyką grozy), kwestie fabularne zaś zostały zbudowane wokół reguł opowieści o charakterze kryminalnym. Nie ulega wątpliwości, że są one podrzędne wobec zasad dominujących czy porządkujących rzeczywistość przedstawioną, niemniej jednak stanowią one istotny czynnik decydujący o treści poszczególnych utworów.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection